Služby
Prečo by ste si mali vypracovať podnikateľský zámer?

Prečo by ste si mali vypracovať podnikateľský zámer?

Na začiatku podnikania je väčšinou dobrý nápad, určite aj nadšenie a chuť pracovať naplno. To je samozrejme veľmi dôležité, no je dobré, ak máte svoje ciele aj „na papieri“.  Presne na toto je dobré, vypracovať si podrobný podnikateľský zámer, ktorý vás bude sprevádzať počas vášho podnikania a kedykoľvek sa k nemu môžete vrátiť, meniť ho a upravovať podľa aktuálnej situácie. 

Podnikateľský zámer budete potrebovať aj k žiadosti o dotáciu

Dotácia a podnikateľský zámer
Financie na podnikateľský zámer

Podnikateľský zámer môže byť pomôckou v podnikaní len pre vás, no môžete ho potrebovať aj vtedy, ak chcete žiadať o úver alebo dotáciu, prípadne pre potreby úradu práce ak žiadate o príspevok na podnikanie. Akokoľvek, podnikateľský zámer treba vypracovať reálne, aby ciele, ktoré ste si stanovili boli splniteľné. Nestačí mať len dobrý nápad, ten vás síce môže na začiatku nakopnúť, no potom už môžete stratiť smer a váš biznis začne stagnovať. Podnikateľský plán je teda písomný dokument, v ktorom si jasne stanovíte vaše podnikateľské ciele a zámery a budete sa ho následne držať a nasledovať. 

V podnikateľskom zámere si ujasníte, ako sa dopracovať k výsledkom

Určite každý chce mať úspešnú firmu, treba mať preto podrobne premyslené všetky kroky, ako sa k cieľu dopracovať, aby vaša snaha bola efektívna a úsilie sa neminulo účinku. Na začiatok teda opíšte vašu firmu, kto sú konatelia firmy, informácie o základnom imaní, právnej forme, počte zamestnancov, kedy ste začali podnikať, prípadne aké sú vaše doterajšie skúsenosti a úspechy v doterajšom podnikaní. Najdôležitejšou časťou podnikateľského zámeru je definícia vašej podnikateľskej činnosti, s akými produktami a službami chcete preraziť na trhu. Tu je dobré podrobne opísať produkty, prípadne aký je váš výrobný proces od nákupu vstupných materiálov až po dodanie k zákazníkovi. Aká je vaša výrobná kapacita, ako fungujú jednotlivé oddelenia.  Nemenej dôležitou časťou je spôsob, koľko financií budete na splnenie vašich cieľov potrebovať a kde ich chcete získať. Vyzdvihnite svoje silné ale aj slabé stránky, čím sa odlišujte od konkurencie, akým spôsobom budete na trhu prezentovať vaše výrobky a služby, do akej reklamy a koľko by ste chceli investovať. Ak si sami netrúfate na vypracovanie podnikateľského zámeru, zverte sa do rúk profesionálov, ktorých nájdete aj na stránke https://marekstraka.com/