Služby
Chodníky okolo domu s funkciou odvádzania dažďovej vody

Chodníky okolo domu s funkciou odvádzania dažďovej vody

Chodníky okolo domu sú dôležitou súčasťou stavby. Môžu spĺňať len pochôdznu funkciu ale môžu aj odvádzať prebytočnú vodu a slúžiť ako dažďové chodníky. Chodníky okolo domu v zmysle dažďového chodníka odvádzajú prebytočnú vlhkosť, zabraňujú podmývaniu základov stavby.  Dažďový chodník sa rieši v šírke cca 50 cm od stavby. Môže ho tvoriť štrkový násyp, ktorý spĺňa túto funkciu. V niektorých prípadoch tento štrkový násyp priamo nadväzuje na chodník.

Práca pre odborníkov

Chodníky okolo domu z betónu
Stavba chodníkov okolo domu

V minulosti sa dažďové chodníky riešili z liateho betónu. Časom sa ukázalo, že betón je nepraktický, lebo počas celej životnosti stavby dochádza k sadaniu stavby. Práve týmto procesom sa vytvárali medzery medzi stavbou a konštrukciou chodníka. Do vzniknutých medzier sa postupom času zasadila tráva a dreviny. Takýmto spôsobom chodník úplne stratil svoju funkciu. Chodníky okolo domu sa však dajú riešiť aj úplne inak. Môžu mať súčasne pochôdznu funkciu aj odvádzať dažďovú vodu. No celkové zriadenie takéhoto chodníka by ste mali prenechať odborníkom. Jeho výstavba totižto nie je jednoduchá a v tomto prípade je potrebná zručnosť ale aj znalosti. Pôda pod  chodníkom a samozrejme aj násyp musí byť zošikmený aby bol dažďový chodník funkčný a aby dostatočne odvádzal vodu.  Šikmá časť podložia musí byť dodržaná v pozdĺžnom aj v priečnom smere. V prípade viac namáhaných plôch  je vhodné použiť geotextíliu s hrúbkou 5 mm. O týchto chodníkoch vo všeobecnosti platí pravidlo, že sú len také dobré ako dobre je urobený podklad. Preto je dobre túto činnosť prenechať odborníkom. Na pripravený terén v požadovanej hĺbke a v tomto prípade aj spáde sa umiestňuje štrkový násyp. Ten je potrebné riešiť do roviny aby sa naň dala uložiť zámková dlažba. Po vyrovnaní a násype piesku, je možné ukladať dlažbu. Chodníky okolo domu je možné riešiť z najrôznejších tvarov a farieb zámkovej dlažby. Takto je dlažbu možné zladiť k farbe fasády alebo strechy, prípadne z nej urobiť veľmi zaujímavú mozaiku. Chodník sa z bočnej strany spevňuje trávovými bočnicami aby pekne držal požadovaný tvar. Viac informácií o chodníkoch okolo domu nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.polozime.sk/.